Przeskocz do treści
Warsztaty zdrowego odżywiania z Wiolettą Sygit
Pozwól nam
zaopiekować się
Tobą i Twoim
dzieckiem

Nasze usługi

Działamy zgodnie z RODO

Szanowny Pacjencie

Administratorem Twoich danych osobowych jest:

Specjalistyczne Centrum Medyczne Profilaktyki Diagnostyki i Terapii Małego Dziecka ul. Sarmacka 18 lok 93, 02-972 Warszawa.

W jakim celu przetwarzamy twoje dane osobowe?

W celu objęcia Cię profesjonalną opieką medyczną i świadczeniem usług zdrowotnych na najwyższym poziomie.

Jakie dane na Twój temat przetwarzamy?

Dane, które pozwalają Nam na ustalić Twoją tożsamość: nazwisko i imię, (imiona), datę, urodzenia, oznaczenie płci, adres miejsca zamieszkania, numer PESEL, jeżeli został nadany, w przypadku noworodka – numer, PESEL matki, a w przypadku osób, które nie mają nadanego numeru, PESEL – rodzaj i numer dokumentu potwierdzającego tożsamość (art. 25.1 Ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta), w przypadku gdy pacjentem jest osoba małoletnia, całkowicie ubezwłasnowolniona lub niezdolna do świadomego wyrażenia zgody – nazwisko i imię, (imiona) przedstawiciela ustawowego oraz adres jego miejsca zamieszkania oraz inne dane dotyczące udzielonych świadczeń zdrowotnych łącznie z opisem stanu Twojego zdrowia co jest wymagane obowiązującymi przepisami prawa.

Dodatkowo prosimy o pozostawienie adresu e-mail lub numeru telefonu komórkowego, aby przypomnieć Ci o zbliżającym się terminie wizyty lub badania. Pamiętaj, że te dane przetwarzamy na podstawie Twojej zgody więc w każdej chwili tą zgodę możesz wycofać.

Na jakich zasadach odbywa się przetwarzanie Twoich danych osobowych?

Jako podmiot świadczący usługi zdrowotne działamy wyłącznie w oparciu o obowiązujące przepisy prawa i Twoje dane przetwarzamy na podstawie art. 6 ust 1 lit c RODO w związku z art 25.1 Ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta oraz w oparciu o udzieloną przez Ciebie zgodę art. 6 ust.1 lit a RODO.

Jak długo przechowujemy Twoje dane?

Twoje dane osobowe będą przechowywane wyłącznie przez okres wskazany w obowiązujących przepisach prawa min. w Ustawie o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta

Jakie masz prawa?

Posiadasz prawo do dostępu do swoich danych osobowych, do ich sprostowania, żądania ich usunięcia lub wniesienia sprzeciwu z powodu Twojej szczególnej sytuacji. Masz również prawo do żądania od Nas ograniczenia przetwarzania Twoich danych, a także do ich przenoszenia.

Jeżeli uznasz, że Twoje dane osobowe będą przetwarzane niezgodnie z wymogami prawa masz prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

Kto może uzyskać dostęp do twoich danych?

Ograniczyliśmy dostęp do Twoich danych do niezbędnego minimum i odbiorcą Twoich danych osobowych mogą być nasi pracownicy, lekarze, podmioty pomagające Nam świadczyć usługi np. laboratorium „Diagnostyka”, „Genesis” oraz biuro księgowe „Liczyk”. Pamiętaj korzystamy wyłącznie z usług sprawdzonych partnerów, którzy również zapewniają bezpieczeństwo Twoich danych osobowych.