Przypominami o obowiązku noszenia maseczek w naszej przychodni

Nasze usługi

Zapoznaj się z naszą ofertą


Punkt szczepień - Warszawa Wilanów

Odporność czynna przeciw chorobie zakaźnej może się rozwinąć naturalnie w toku zakażenia i rozwoju choroby albo w wyniku sztucznie nabytej odporności czyli szczepienia. Umożliwiają one nabycie odporności bez przebycia choroby i uniknięcie często groźnych, długoletnich i zarazem kosztownych powikłań. Należy mieć świadomość, że na wszystkich osobach mogących się szczepić, w tym na rodzicach i opiekunach dzieci, spoczywa odpowiedzialność społeczna. Przy wysokim odsetku osób zaszczepionych częściowo chronione są też osoby, które z powodu innych chorób nie mogą być zaszczepione, a ich odporność jest niższa. Utrudniamy zatem w znacznym stopniu transmisję choroby zakaźnej. Szczepionki prowadzące do indukowanej czynnej odporności na określony chorobotwórczy drobnoustrój są zaliczane do jednych z największych osiągnięć ludzkości.

GRYPA - sezon szczepień przeciw grypie sezonowej już trwa.

Na rynku dostępne są szczepionki domięśniowe i do nosa. Szczepionka donosowa przeciw grypie jest w postaci aerozolu, podawana jako dawka podzielona do obu nozdrzy. Preparat zawiera żywe, odzjadliwione (atenuowane) wirusy czterech szczepów wirusa grypy. Zgodna z zaleceniami WHO dla półkuli północnej oraz z decyzją UE dla sezonu 2022/2023. Przeznaczona dla dzieci od 24 miesiąca życia do 18 lat.

Szczepienia na grypę i inne.

W obecnej sytuacji wzrostu zachorować na koronawirusa SARS-CoV-2 oraz grypę kładzie się szczególny nacisk na planowe szczepienia zgodne z Programem Szczepień Ochronnych oraz zaleca się upowszechnienie szczepień dla młodzieży i dorosłych przeciwko pneumokokom oraz grypie w grupach zwiększonego ryzyka zachorowania. Odsyłamy Państwa do rekomendacji Ministra Zdrowia, Głównego Inspektora Sanitarnego oraz konsultantów krajowych w dziedzinie epidemiologii, medycyny rodzinnej, neonatologii i pediatrii w sprawie realizacji szczepień obowiązkowych, w ramach Programu Szczepień Ochronnych u dzieci w oparciu o stanowiska Zespołu ds. Szczepień Ochronnych oraz Polskiego Towarzystwa Wakcynologii, a także kluczowych instytucji zdrowia publicznego w Europie (WHO, CDC, NHS, NCIRS). Gwarantujemy Państwu wszelkie zasady bezpieczeństwa, jakie należy zachować w czasie szczepień.

„Specjalistyczne Centrum Medyczne Profilaktyki, Diagnostyki i Terapii Małego Dziecka” - Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013.