Przypominami o obowiązku noszenia maseczek w naszej przychodni

Nasze usługi

Zapoznaj się z naszą ofertąPunkt szczepień - Warszawa Wilanów

Odporność czynna przeciw chorobie zakaźnej może się rozwinąć naturalnie w toku zakażenia i rozwoju choroby albo w wyniku sztucznie nabytej odporności czyli szczepienia. Umożliwiają one nabycie odporności bez przebycia choroby i uniknięcie często groźnych, długoletnich i zarazem kosztownych powikłań. Należy mieć świadomość, że na wszystkich osobach mogących się szczepić, w tym na rodzicach i opiekunach dzieci, spoczywa odpowiedzialność społeczna. Przy wysokim odsetku osób zaszczepionych częściowo chronione są też osoby, które z powodu innych chorób nie mogą być zaszczepione, a ich odporność jest niższa. Utrudniamy zatem w znacznym stopniu transmisję choroby zakaźnej. Szczepionki prowadzące do indukowanej czynnej odporności na określony chorobotwórczy drobnoustrój są zaliczane do jednych z największych osiągnięć ludzkości.

GRYPA - sezon szczepień przeciw grypie sezonowej już trwa.

Na rynku dostępne są szczepionki domięśniowe i do nosa. Szczepionka donosowa przeciw grypie jest w postaci aerozolu, podawana jako dawka podzielona do obu nozdrzy. Preparat zawiera żywe, odzjadliwione (atenuowane) wirusy czterech szczepów wirusa grypy. Zgodna z zaleceniami WHO dla półkuli północnej oraz z decyzją UE dla sezonu 2022/2023. Przeznaczona dla dzieci od 24 miesiąca życia do 18 lat.

Szczepienia na grypę, Covid-19 i inne.

W obecnej sytuacji pandemii koronawirusa SARS-CoV-2 kładzie się szczególny nacisk na planowe szczepienia zgodne z Programem Szczepień Ochronnych oraz zaleca się upowszechnienie szczepień dla młodzieży i dorosłych przeciwko pneumokokom oraz grypie w grupach zwiększonego ryzyka zachorowania. Odsyłamy Państwa do rekomendacji Ministra Zdrowia, Głównego Inspektora Sanitarnego oraz konsultantów krajowych w dziedzinie epidemiologii, medycyny rodzinnej, neonatologii i pediatrii w sprawie realizacji szczepień obowiązkowych, w ramach Programu Szczepień Ochronnych u dzieci w oparciu o stanowiska Zespołu ds. Szczepień Ochronnych oraz Polskiego Towarzystwa Wakcynologii, a także kluczowych instytucji zdrowia publicznego w Europie (WHO, CDC, NHS, NCIRS). Gwarantujemy Państwu wszelkie zasady bezpieczeństwa, jakie należy zachować w czasie szczepienia w okresie pandemii koronawirusa SARS-CoV-2.


Cennik szczepień:


 • Bexsero (meningokoki z grupy B) dzieci od 2 m-c życia i dorośli 400 zł
 • Boostrix (bronica, tężec, krztusiec) dzieci od 4 roku życia i dorośli 120 zł
 • Boostrix Polio (bronica, tężec, krztusiec, polio) dzieci od 3 roku życia i dorośli 140 zł
 • Cervarix (HPV) dzieci od 9 roku życia 360 zł
 • Clodivac (bronica i tężec) dzieci od 7 roku życia i dorośli 45 zł
 • Engerix B 10 mg (WZW B) od 1 dnia życia do 15rż 70 zł
 • Engerix B 20 mg (WZW B) dorośli 90 zł
 • FSME-IMMUN Junior (kleszczowe zapalenie mózgu) dzieci od 1-15 roku życia 150 zł
 • FSME-IMMUN od 16 roku życia i dorośli 150 zł
 • Gardasil 9 (wirus HPV) - dzieci od 9 rż 490 zł

 • Havrix Junior (WZW A) dzieci od 1-18 roku życia 150 zł
 • Havrix Adult (WZW A) dorośli 230 zł
 • Hexacima 6 w 1(błonica, tężec, krztusiec, polio, hib, wzw B) dzieci od 6 tyg do 36 m-c 210 zł
 • Hiberix (hemophilus) dzieci od 6 tygodnia do 5 roku życia 65 zł
 • Imovax Polio (zapobieganie poliomyelitis choroba Heinego i Medina) dzieci od 6 tyg ż i dorośli 90 zł
 • Infanrix Hexa 6 w 1(błonica, tężec, krztusiec, polio, hib, wzw B) dzieci od 6 tyg do 36 m-c 250 zł
 • Infanrix IPV Hib 5 w 1(błonica, tężec, krztusiec, polio, hib) dzieci od 2 m -c do 36 m-c 170 zł
 • Influvac Tetra (szczepionka przeciw grypie (inaktywowana)) dzieci od 6 m ż i dorośli 70 zł
 • Neisvac C (meningokoki z grupy C) dzieci od 2 m- życia 135 zł
 • Nimenrix (meningokoki 2 grup A, C, W-135, Y) od 6 tyg ż 220 zł
 • Pentaxim 5 w 1(bronica, tężec, krztusiec, polio, hib) dzieci od 6 tyg ż do 36 m-c 200 zł
 • Prevenar 13 (pneumokoki) dzieci od 6 tyg ż i dorośli 290 zł
 • Priorix (odra, świnka, różyczka) dzieci od 11 mż 150 zł
 • Rotarix (rota-wirusy) dzieci od 6 tyg ż do 6 mż 370 zł
 • Silgard (HPV) od 9 roku życia 320 zł
 • Stamaril (żółta gorączka) od 6 m-ca życia 220 zł
 • Twinrix Adult (WZW B + A) dzieci od 16 rż i dorośli 210 zł
 • Typhim Vi (dur brzuszny) dzieci od 2 roku życia i dorośli 240 zł
 • Varilrix (ospa) dzieci od 9 m-c życia 270 zł
 • Vaxigrip tetra (szczepienie przeciwko grypie dzieci i dorośli) 70 zł
 • Fluenz. Tetra (szczepionka przeciwko grypie do nosa) 110 zł


Cennik nie stanowi oferty handlowej wg art. 66 par. 1 Kodeksu Cywilnego i jest publikowany tylko w celach informacyjnych.
Zastrzegamy sobie prawo do zmian. 

  „Specjalistyczne Centrum Medyczne Profilaktyki, Diagnostyki i Terapii Małego Dziecka” - Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013.