Przypominami o obowiązku noszenia maseczek w naszej przychodni

Nasze usługi

Zapoznaj się z naszą ofertą

DR N. MED.

AGNIESZKA BIEJAT

Specjalista radiologii Absolwentka Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Od 1987 roku zajmuje się diagnostyką pediatryczną. Pod kierunkiem prof. A Marcińskiego obroniła pracę doktorską z zakresu ultrasonografii. Autorka i współautorka wielu prac publikowanych w Polsce i zagranicą. Odbyła stypendia zagraniczne w uniwersyteckich Zakładach Diagnostyki Pediatrycznej w Liverpoolu, Bostonie i Heidelbergu. Obecnie pracuje w Zakładzie Radiologii Pediatrycznej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego na etacie adiunkta i pełni obowiązki zastępcy kierownika Zakładu, gdzie jest odpowiedzialna m. in. za prace w pracowni Tomografii Komputerowej. Zajmuje się dydaktyką studentów polskich i zagranicznych. Prowadzi wykłady, szkolenia z zakresu diagnostyki ultrasonograficznej, radiologicznej. 
Od wielu lat pracuje w warszawskich niepublicznych pracowniach diagnostyki radiologicznej tj. w Centrum Medycznym Damiana, Medicover, a także zajmuje się diagnostyką noworodków w Klinice Ginekologiczno-Położniczej przy ul. Starynkiewicza.

Usługi jakie świadczy AGNIESZKA BIEJAT:

USG dzieci USG dorośli

https://balumed.pl/images/krp.jpg

„Specjalistyczne Centrum Medyczne Profilaktyki, Diagnostyki i Terapii Małego Dziecka” - Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013.