Przeskocz do treści
Najlepsi lekarze specjaliści
z wieloletnią
praktyką

Nasi specjaliści

Logopeda

Wady wymowy warto leczyć jak najwcześniej. Mowa jest podstawowym narzędziem komunikacji i pewne nieprawidłowości w sposobie mówienia mogą negatywnie oddziaływać na relacje z innymi ludźmi, a przez to na psychikę dziecka i jego przyszłość. Logopeda dziecięcy pomoże w ustaleniu wady wymowy oraz poprowadzi terapię logopedyczną. W Centrum Medycznym Balumed odbywają się również zajęcia z wykorzystaniem logarytmiki są skierowane do niemowląt, dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym oraz osób z niepełnosprawnością ruchową. Każdy pacjent może liczyć na rzetelną diagnozę oraz indywidualną terapię niwelującą wady wymowy.


Nasz logopeda

Mgr Kohutnicka Anna

Logopeda

Absolwentka Uniwersytetu Warszawskiego. Terapeuta kinezjologii edukacyjnej

(Gimnastyki Mózgu®). Na swoich zajęciach wykorzystuje elementy logorytmiki.

Ukończyła kurs I stopnia integracji sensorycznej, kurs II stopnia zaplanowany na przełom
września i października 2015.

Ukończyła studia podyplomowe i uzyskała tytuł neurologopedy w Szkole Wyższej Przymierza Rodzin.

Swoje doświadczenie zawodowe rozszerza na licznych konferencjach naukowych i szkoleniach.

Zajmuje się diagnozą i terapią mowy dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym, a także

profilaktyką logopedyczną (maluchy od 0 do 24 miesiąca). Prowadzi także terapię dzieci

dwujęzycznych.