Przypominami o obowiązku noszenia maseczek w naszej przychodni

Nasze usługi

Zapoznaj się z naszą ofertąNeonatologia - Warszawa Wilanów

Szczególną grupą pacjentów są noworodki urodzone przedwcześnie, z małą masą ciała i innymi problemami zdrowotnymi, które wymagają specjalistycznej opieki medycznej. Najczęstszym problemem okresu noworodkowego, niejednokrotnie wymagającym powtórnej hospitalizacji jest żółtaczka. Nasza placówka oferuje kompleksową pomoc, od bezinwazyjnych, przezskórnych pomiarów poziomu bilirubiny do prowadzenia leczenia w warunkach domowych.

Prawidłowy rozwój dzieci w okresie noworodkowym

W naszym centrum medycznym świadczymy takie usługi jak:

 • kontrole noworodków po wypisach z oddziałów noworodkowych
 • przezskórny pomiar poziomu bilirubiny
 • ocena żółtaczek okresu noworodkowego oraz wskazań do fototerapii
 • wypożyczanie nowoczesnych zestawów do stosowania fototerapii w domu
 • kompleksowa opieka nad noworodkami urodzonymi przedwcześnie (follow up)
 • ocena parametrów gospodarki wapniowo- fosforanowej i leczenie jej zaburzeń
 • zapobieganie i leczenie niedokrwistości noworodków i niemowląt
 • porady laktacyjne
 • ocena rozwoju somatycznego, psychoruchowego, comiesięczne bilanse zdrowia
 • realizowanie programu szczepień ochronnych obowiązkowych i zalecanych
 • badania laboratoryjne i diagnostyczne: USG, ECHO serca
 • instruktaż pielęgnacyjny u niemowląt oraz rehabilitacja niemowląt i dzieci

Dbaj o zdrowie swojego maluszka!

Sprawdź lekarzy świadczących usługę Neonatolog

PROF. DR HAB. N.MED.

BOŻENA KOCISZEWSKA NAJMAN

zobacz
„Specjalistyczne Centrum Medyczne Profilaktyki, Diagnostyki i Terapii Małego Dziecka” - Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013.