Przypominami o obowiązku noszenia maseczek w naszej przychodni

Nasze usługi

Zapoznaj się z naszą ofertą

DR N. MED.

Joanna Jaworska

Specjalista pediatrii i chorób płuc dzieci, absolwentka Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, członek Polskiego Towarzystwa Chorób Płuc, Polskiego Towarzystwa Mukowiscydozy oraz European Respiratory Society. Zajmuje się diagnostyką i leczeniem chorób układu oddechowego, m.in. zapalenia krtani, oskrzeli, oskrzelików i płuc, nawracających infekcji dróg oddechowych, alergicznego nieżytu nosa, astmy, chorób śródmiąższowych płuc, mukowiscydozy, rozstrzeni oskrzeli. Z łatwością nawiązuje kontakt z małymi pacjentami oraz z ich rodzicami, stwarzając przyjazną atmosferę podczas wizyt. Wsłuchując się w potrzeby dziecka i jego otoczenia, wybiera optymalną ścieżkę diagnostyczno-terapeutyczną. Dla pacjentów z przewlekłymi chorobami układu oddechowego opracowuje plan leczenia uwzględniający postępowanie w przypadku zaostrzenia. Dzięki współpracy z lekarzami innych specjalności, fizjoterapeutami, dietetykami i pielęgniarkami, może zapewnić dzieciom holistyczną opiekę. Na co dzień pracuje w Centrum Leczenia Mukowiscydozy w Dziekanowie Leśnym, gdzie m.in. prowadzi pracownię ultrasonografii płuc i konsultuje pulmonologicznie pacjentów Oddziałów Pediatrii i Chirurgii. Jest również asystentem naukowym w Klinice Mukowiscydozy Instytutu Matki i Dziecka w Warszawie, gdzie w kwietniu będzie bronić pracy doktorskiej w zakresie USG płuc u dzieci z mukowiscydozą. Autorka i współautorka wielu artykułów opublikowanych w polskich i zagranicznych czasopismach oraz rozdziałów w polsko- i anglojęzycznych podręcznikach medycznych. Bierze udział - również jako wykładowca - w licznych kursach, konferencjach i szkoleniach w Polsce oraz za granicą. Wraz z Doktor Komorowską-Piotrowską uczestniczyła w opracowaniu konsensusu polskich ekspertów dotyczącego zastosowania USG płuc w zapaleniu płuc i oskrzelików u dzieci. W czasie studiów współtworzyła stowarzyszenie „Studenci medycyny dzieciom”. W ramach stypendium naukowego European Academy of Allergy and Clinical Immunology prowadziła badania nad astmą wczesnodziecięcą w Uniwersytecie Medycznym Charité w Berlinie. Pracowała w Klinice Pneumonologii i Alergologii Wieku Dziecięcego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, diagnozując i lecząc pacjentów oraz prowadząc zajęcia dydaktyczne dla studentów wydziałów lekarskich i pielęgniarstwa. Była członkiem międzyklinicznego zespołu do spraw stanów nagłych. Dodatkowo pracowała jako pediatra w poradni POZ. Posługuje się biegle językiem angielskim, komunikatywnie rosyjskim i niemieckim oraz rozumie ukraiński i białoruski. Od 4. roku życia niezmiennie zakochana jest w Tatrach, przemierzając ich szlaki o każdej porze roku.

Usługi jakie świadczy Joanna Jaworska:

Pediatra Pulmonolog dziecięcy USG płuc dzieci

https://balumed.pl/images/krp.jpg

„Specjalistyczne Centrum Medyczne Profilaktyki, Diagnostyki i Terapii Małego Dziecka” - Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013.